Προσλήψεις πριν τις εκλογέςΚατ' εξαίρεση προσλήψεις στους ΟΤΑ, μέχρι και 30 ημέρες πριν την διεξαγωγή των εκλογών του Νοεμβρίου, αποφάσισε με εγκύκλιο του, το Υπουργείο Εσωτερικών.
Σύμφωνα με το υπουργείο, οι προσλήψεις των συμβασιούχων ήταν αίτημα των δημάρχων, λόγω έλλειψης προσωπικού.

Η εγκύκλιος αναφέρει ότι... «σύμφωνα με τις διατάξεις του δευτέρου εδαφίου του άρθρου 17 του ν. 3870/2010, κατά την πρώτη εφαρμογή του νόμου, για τις προσλήψεις προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και με σχέση μίσθωσης έργου από τους ΟΤΑ και τα νομικά πρόσωπα αυτών ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 28 του ν.2190/94, όπως ίσχυαν πριν την τροποποίησή τους.

Προστίθεται δε ότι «επομένως, οι ΟΤΑ και τα νομικά τους πρόσωπα απαγορεύεται να προσλαμβάνουν προσωπικό με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και με σχέση μίσθωσης έργου κατά το χρονικό διάστημα των τριάντα ημερών πριν από τη διενέργεια των περιφερειακών και δημοτικών εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των αιρετών οργάνων».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts with Thumbnails