ΑΣΕΠ: Ανανέωση υποδειγμάτων και παραρτημάτων συμβάσεων εργασίας

Στο πλαίσιο της διαρκούς προσπάθειας του ΑΣΕΠ για επιτάχυνση των διαδικασιών πλήρωσης θέσεων, η ανεξάρτητη αρχή προχώρησε στην ανανέωση των υποδειγμάτων και παραρτημάτων για τη σύναψη συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου (ΣΟΧ) και μίσθωσης έργου (ΣΜΕ)...


Τα παραπάνω υποδείγματα έχουν ανανεωθεί με βάση το σύνολο των πρόσφατων σχετικών κανονιστικών ρυθμίσεων, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ανεξάρτητη αρχή. Επιπλέον, με γνώμονα τη μεγαλύτερη δυνατή διευκόλυνση πολιτών και φορέων, ενσωματώνουν περαιτέρω βελτιώσεις σε ορισμένα επιμέρους σημεία, με κυριότερη την πιο κωδικοποιημένη και αναλυτική καταγραφή του κριτηρίου της εμπειρίας.

Διευκρινίζεται ότι η ανανέωση αφορά μόνο τα υποδείγματα των ανακοινώσεων ΣΟΧ και ΣΜΕ, τα σχετικά τους παραρτήματα, καθώς και το ειδικό παράρτημα (Α1) Απόδειξης Χειρισμού Η/Υ, και όχι τα έντυπα των αιτήσεων που καλούνται να συμπληρώνουν οι υποψήφιοι.

Επισημαίνεται ότι στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ, όπου έχουν ήδη αναρτηθεί τα νέα πρότυπα, θα συνεχίσουν για ένα εύλογο διάστημα να παρουσιάζονται και τα παλαιότερα παραρτήματα, καθώς παραπέμπουν σε αυτά ανακοινώσεις που εκδόθηκαν πρόσφατα και βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη. Η διάκριση μεταξύ παλαιών και νέων παραρτημάτων μπορεί να γίνεται από την ημερομηνία έκδοσης που αναγράφεται δίπλα από τον εκάστοτε τίτλο.

Με βάση τα παραπάνω οι φορείς οφείλουν να συντάσσουν τις ανακοινώσεις που θα εκδίδουν στο εξής αποκλειστικά με βάση τα νέα πρότυπα του ΑΣΕΠ.

nooz.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts with Thumbnails