Διαδικασία εκλογής δημοτικών και περιφερειακών συμβούλων

Οι εκλογείς θα έχουν δικαίωμα να ψηφίσουν μόνο συμβούλους, οι οποίοι θα είναι υποψήφιοι στην περιφερειακή ενότητα όπου είναι εγγεγραμμένοι. Ειδικότερα, θα μπορούν να βάζουν έναν σταυρό σε ενότητες από τις οποίες εκλέγονται μέχρι 3 περιφερειακοί σύμβουλοι, έως δύο σταυρούς σε ενότητες όπου εκλέγονται 4 μέχρι 7 σύμβουλοι, έως τρεις σταυρούς σε ενότητες με 8 μέχρι 12 συμβούλους και έως τέσσερις σταυρούς σε περιφερειακές ενότητες στις οποίες εκλέγονται περισσότεροι από 12 περιφερειακοί σύμβουλοι.

Έτσι, για παράδειγμα...
στην Περιφέρεια Κ. Μακεδονίας όσοι είναι εγγεγραμμένοι στη σημερινή Νομαρχία Πιερίας θα ψηφίσουν για την εκλογή 5 περιφερειακών συμβούλων από το σύνολο των 71 μελών του συμβουλίου και θα μπορούν να βάλουν έως δύο σταυρούς. Στην ίδια περιφέρεια όσοι είναι εγγεγραμμένοι στη Νομαρχία  Θεσ/νίκης θα έχουν δικαίωμα να επιλέξουν για τους 40 περιφερειακούς συμβούλους που της αντιστοιχούν βάσει πληθυσμιακών κριτηρίων και θα μπορούν να βάλουν έως τέσσερεις σταυρούς.

Στο επίπεδο των νέων δήμων, όπως αναφέρεται και από το υπουργείο Εσωτερικών, οι νυν δήμοι και κοινότητες διατηρούνται ως περιφέρειες για την εκλογή των δημοτικών συμβούλων, προκειμένου «να υπάρχει πλήρης και ουσιαστική αντιπροσώπευση όλων των δημοτικών ενοτήτων ανάλογα με τον πληθυσμό τους».
Κάθε ψηφοφόρος μπορεί να εκφράσει την προτίμησή του υπέρ ενός έως τριών υποψηφίων της εκλογικής του περιφέρειας και υπέρ ενός από κάποια άλλη εκλογική περιφέρεια του δήμου. Στις μονοεδρικές, διεδρικές και τριεδρικές εκλογικές περιφέρειες, ο εκλογέας μπορεί να βάλει έναν σταυρό σε υποψήφιο της περιφέρειάς του και έναν υπέρ υποψηφίου άλλης περιφέρειας.

Έτσι για παράδειγμα στον Δήμο Κατερίνης όσοι είναι εγγεγραμένοι στο Δήμο Κατερίνης και θα ψηφίσουν για την εκλογή 28 δημοτικών συμβούλων θα μπορούν να βάλουν έως τρεις σταυρούς σε δημοτικούς συμβούλους της Κατερίνης ενώ μπορούν να βάλουν μέχρι έναν σε δημοτικό σύμβουλο άλλου σημερινού δήμου(Πιερίων,Πέτρας,Κορινού,Παραλίας,Ελαφίνας).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts with Thumbnails