Πρόσκληση Συνεδριάσεως Δημοτικού Συμβουλίου. Δήμου Πύδνας -Κολινδρού

Συνεδριάζει σήμερα το απόγευμα στις 20:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πύδνας-Κολινδρού με 23 θέμα ημερήσιας διάταξης.
Δείτε παρακάτω όλα τα θέματα και την πρόσκληση για τη σημερινή συνεδρίαση...Σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 καλείστε να παραστείτε στη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Αιγινίου την 22α του μηνός Ιουνίου έτους 2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 08:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:
1. Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας του Δήμου Πύδνας – Κολινδρού με την ΙΝΕ/ΓΣΕΕ για την υποβολή πρότασης στα πλαίσια του προγράμματος Δημιουργία θέσεων Απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, στην ΠΚΜ, του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. (Εισήγηση κ. Κ. Λασκαρίδης).
2. Συμμετοχή ή μη του Δήμου Πύδνας – Κολινδρού στο δίκτυο «ΟΡΕΣΤΗΣ».(Εισήγηση κ. Α. Κόρακα).
3. Κανονισμός λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου .(Εισήγηση κ. Πρόεδρος Δ.Σ.).
4. Επιλογή υδρονομέων άρδευσης για την αρδευτική περίοδο έτους 2011. (Εισήγηση κ. Α.Πάππου).
5. Καθορισμός τέλους χρήσης πισίνας και εκμάθησης κολύμβησης στο κολυμβητήριο του Αθλητικού Κέντρου Κολινδρού. (Εισήγηση κ. Δήμαρχος).
6. Καθορισμός τελών ύδρευσης και αποχέτευσης Δημοτικής Ενότητας Αιγινίου. (Εισήγηση κ. Ξ. Βασιλειάδου, Αντιδήμαρχος).
7. Καθορισμός τιμών υλικών και διαφόρων εργασιών ύδρευσης στη Δημοτική Ενότητα Αιγινίου.( Εισήγηση κ. Ξ. Βασιλειάδου, Αντιδήμαρχος).
8. Καθορισμός τιμών υλικών και διαφόρων εργασιών αποχέτευσης στο Αιγίνιο. (Εισήγηση κ. Ξ. Βασιλειάδου, Αντιδήμαρχος).
9. Καθορισμός τέλους σύνδεσης με το δίκτυο αποχέτευσης στο Αιγίνιο . (Εισήγηση κ. Ξ. Βασιλειάδου, Αντιδήμαρχος).
10. Ενημέρωση σχετικά με το αίτημα της εταιρίας «Όλυμπος – Ανώνυμη Αναπτυξιακή Εταιρία Ο.Τ.Α.». (Εισήγηση κ. Δήμαρχος).
11. Υδροδότηση του Δήμου Πύδνας – Κολινδρού από τη Μόρνα. (Εισήγηση κ. Δήμαρχος).
12. Εκλογή αντιπροσώπων του Δήμου για το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Ύδρευσης Δήμων Ν. Πιερίας. (Εισήγηση κ. Α.Πάππου).
13. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Πύδνας - Κολινδρού στην εταιρία ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ Α.Ε. και συμμετοχή του στη Γενική Συνέλευση των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί στο Μεσολόγγι. (Εισήγηση κ. Δ. Σιανίδης, Αντιδήμαρχος).
14. Αίτηση του Αργυρόπουλου Ιωάννη του Δημητρίου για διαγραφή ποσού 40,50 € από τους καταλόγους ΤΑΠ 2008 -2009-2010 Αιγινίου – Μ. Γέφυρας.(Εισήγηση κ. Α.Πάππου).
15. Αίτηση του Παπακωνσταντίνου Γεωργίου για αποζημίωση λόγω ζημιάς που προκλήθηκε στον αμπελώνα του από τις εργασίες διάνοιξης δρόμου. (Εισήγηση κ. Α.Πάππου).
16. Έγκριση ή μη της με αριθμό 6/2011 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. (ΔΗ.ΦΟ.Π.Α.Π.Ο.Υ.) που αφορά την ψήφιση του προϋπολογισμού του για το έτος 2011.(Εισήγηση κ. Γ. Καλύβας ).
17. Διεξαγωγή του διεθνούς CAMΡ ΚΟΛΙΝΔΡΟΣ 2011 στις 22-28 Αυγούστου 2011. (Εισήγηση κ. Γ. Καλύβας).
18. Παραχώρηση αύλειου χώρου Γυμνασίου Μακρυγιάλου για την πραγματοποίηση θεατρικής παράστασης .(Εισήγηση κ. Β. Γαβριηλίδου, Αντιδήμαρχος).
19. Αίτηση Κωνσταντού Βασιλείου του Αντωνίου για παραχώρηση χώρου βοσκής στη θέση «Προσήλιο» της Τ.Κ. Καταχά.( Εισήγηση κ. Κ. Ορφανίδης).
20. Αίτηση Γαρυπίδη Γεωργίου για υδροδότηση αγροτεμαχίου , στη Δ.Ε. Πύδνας, για τη λειτουργία οινοποιείου.(Εισήγηση κ. Δ. Σιανίδης, Αντιδήμαρχος).
21. Διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων «Πολιτιστικός Αύγουστος 2011» στη Δ.Ε. Κολινδρού . ( Εισήγηση κ. Ι. Μπιτσιάνης).
22. Συνέχιση της προγραμματικής σύμβασης για παρακολούθηση του φυτοπλαγκτού στις μυδοκαλλιέργειες . (Εισήγηση κ. Ι. Μελιδώνης).
23. Τροποποίηση της εισήγησης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με τη μετατόπιση του περιπτέρου της Μποσματζή Αναστασίας από την είσοδο της Τ.Κ. Μακρυγιάλου στο εσωτερικό της Τ.Κ..(Εισήγηση κ. Β. Γαβριηλίδου, Αντιδήμαρχος).
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ
Γεώργιος Πολυχρονίδης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts with Thumbnails